Samen beslissen in de jeugdzorg

3 september nam Haske deel aan een netwerkbijeenkomst van organisaties in de jeugdzorg die aan de slag willen met de nieuwe richtlijnen: http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Het NJi organiseerde deze bijeenkomst. Samen beslissen is  in alle richtlijnen opgenomen als trant om met ouders en kinderen samen te werken bij de toepassing in de jeugdzorg. In de evaluatie gaf 60% van de deelnemers aan dat de sessie van Haske inspiratie bood om er in de praktijk mee aan de slag te kunnen. 35% vond de sessie boeiend en worstelt met waar en hoe ze het kunnen toepassen.

Keuze carrousel PG-organisaties

7 cliëntenorganisaties starten met een projecten rondom het bevorderen van keuze en autonomie van hun achterban. Het gaat om de inzet van ervaringsdeskundigen, het beter voorbereiden van consulten, het kunnen inbrengen van voorkeuren, etc. Half september organiseert PGO-support met hen een eerste bijeenkomst om te bezien hoe ze elkaar kunnen helpen bij de realisatie van hun doelen. Trant is gevraagd om te helpen.