Keuze carrousel PG-organisaties

7 cli├źntenorganisaties starten met een projecten rondom het bevorderen van keuze en autonomie van hun achterban. Het gaat om de inzet van ervaringsdeskundigen, het beter voorbereiden van consulten, het kunnen inbrengen van voorkeuren, etc. Half september organiseert PGO-support met hen een eerste bijeenkomst om te bezien hoe ze elkaar kunnen helpen bij de realisatie van hun doelen. Trant is gevraagd om te helpen.

Reageer