Time-out & gedeelde besluitvorming bij borstkanker gestart

Het project ‘Time-out en gedeelde besluitvorming bij borstkanker’ is gestart. Doel is om op een juiste manier samen te beslissen over de behandeling van borstkanker en daarbij niet overhaast te werk te gaan. De kick off van het project was op 24 mei, in aanwezigheid van VWS.

In het komende jaar gaan teams uit 5 zieken­huizen in de regio Utrecht aan de slag met het implementeren van een ‘op maat’ programma met daarin de 4 stappen van gedeelde besluitvorming, een time-out en door ziekenhuis zelf gekozen interventies. De implementatie start met het analyseren van het eigen zorgproces. Zijn er rustmomenten ingebouwd in het proces? Ook beoordelen onderzoekers gesprekken met patiënten. Worden alle stappen van gedeelde besluitvorming toegepast?