Haske van Veenendaal

Mijn passie ligt bij de zorg van morgen. Door mijn achtergrond in de sport en in de zorg, heb ik veel expertise in hoe je een cultuur creëert die gericht is op elke dag een beetje beter worden. Gezamenlijk een doel stellen en van daaruit werken aan het steeds beter worden in de realisatie van de (be)doel(ing). Ik heb dit gedaan vanuit verschillende organisaties en rollen.

Ik geloof niet in ‘verkoop’ van mijzelf, ik wil van meerwaarde zijn voor het doel van de organisatie waarvoor ik werk. Zoals ik geloof dat je als professional vanuit de kracht en het leven van de cliënt werkt, hoop ik bij te dragen aan het versterken van de eigen kracht van mijn opdrachtgever: Zodat ik hen help elke dag iets beter te worden in het realiseren van de zorg voor morgen voor hun cliënten. Dit impliceert voor iedereen een eigen-aardige manier van organiseren, wat de Grieken metanoia noemden: bezinning die leidt tot een nieuw inzicht: de Trant.

FotoHaske

Mensen beschrijven mij als: bevlogen, doelgericht, creatief/innovatief, goed in het scheiden van hoofd- en bijzaken, vasthoudend, breed inzetbaar en een teamspeler. De combinatie van deze kwaliteiten met mijn ervaring als adviseur, docent, manager, bestuurder en uitvoerder maakt dat ik op verschillende niveaus kan werken. En onderscheidend ben doordat ik verbindingen kan aanbrengen: vanuit de bedoeling van de organisatie.