Informatie

Hier zijn voorbeelden te vinden van presentaties, artikelen en andere informatie.

Presentaties

Bijgaande presentaties zijn een selectie van mijn presentaties en workshops (sheets inspiratiedag verspilling VWS). Artikelen probeer ik zo veel mogelijk te verzamelen in ResearchGate. Hier vindt u enkele recente artikelen: http://www.researchgate.net/profile/Haske_Veenendaal/publications?editMode=1&sorting=recentlyAdded. Een recent artikel over de ouderenzorg vindt u hier: 2015 pdf artikel Bijblijven ruth & van veenendaal.

Andere informatie
De expertise van Trant is bruikbaar voor vele organisaties: zorgorganisaties, cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen, kennisinstellingen, verzekeraars, etc. Gezien mijn brede ervaring (zie lijst klanten), ben ik inzetbaar in allerlei sectoren: ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen, revalidatie-instellingen, gehandicapteninstellingen, etc..

Mijn klanten
 • Aveleijn (Verstandelijk gehandicapten)
 • Heliomare Revalidatie
 • Nederlandse vereniging voor toezichthouders in de zorg/Avicenna, Academie voor Leiderschap
 • Qualicura
 • Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • Trimbos Instituut
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Leger des Heils Utrecht
 • De Argumentenfabriek
 • PGO-support
 • ZonMw
 • Kennisnetwerk CVA Nederlandlogo Trant voor de zorg van morgen