Activiteiten

Specialiteiten: Samen beslissen en sturen op kwaliteit

Samen beslissen (gedeelde besluitvorming) is mijn passie en specialiteit. Sinds 2006 werk ik aan projecten op dit gebied. Ik was medeoprichter van het platform gedeelde besluitvorming en heb diverse organisaties getraind en begeleid. Daarnaast is mijn persoonlijke doel om in de komende jaren een parttime promotietraject te starten op het gebied van gedeelde besluitvorming in samenwerking met de Erasmus Universiteit (prof.dr. Carina Hilders) en anderen. Voor meer informatie klik hier.


Activiteiten zijn bijvoorbeeld:

 • Advisering bij de ontwikkeling van 2 keuzehulpen voor mensen met CVA en NAH. Juist bij mensen met ziekten die invloed hebben op de cognitie en taal, is gedeelde besluitvorming een extra uitdaging. Hiervoor worden 2 keuzehulpen ontwikkeld door een groep van experts/organisaties. Projectleider is Kennisnetwerk CVA NL.
 • Auteur van het boek ‘Ruimte voor Regie’, over het versterken van de eigen kracht en autonomie van mensen met een chronische ziekte.
 • Uitvoeren van een verkenning voor de opzet van een onderzoeks- en innovatieprogramma Samen beslissen in opdracht van ZonMw en Hoe brengen we datgene dat werkt, of lijkt te (kunnen gaan) werken, snel verder in de praktijk? Is aanvullende kennis of zijn experimenten nodig? En wie kan daaraan op welke wijze bijdragen?
 • Diverse trainingen, workshops, lezingen op het gebied van gedeelde besluitvorming, onder meer voor Heliomare Revalidatie, Leger des Heils Utrecht, de NVLF, NCj, het NJi, het Trimbos instituut, het Ministerie van VWS, etc. Kijk voor een voorbeeld van een presentatie op informatie.
 • Werving van projecten waarin ik onderzoek kan doen voor een promotietraject (gemiddeld 2 dagen per week) over de implementatie van gedeelde besluitvorming.
 • (mede-)Oprichter en bestuurslid van het Platform Gedeelde Besluitvorming, een informeel netwerk van mensen die gedeelde besluitvorming verder willen brengen.
 • Voorzitter van het overleg van 7 patiëntorganisaties die in samenwerking met PGO-support kennis en ervaringen delen rondom de projecten die zij doen op het gebied van keuze en beslissen.
 • Adviseur van een Europees project dat richtlijnen en beleid ontwikkelt voor het versterken van Selfcare (zelf management) in Europa, PISCE.


Sturing op kwaliteit
is mijn andere specialiteit en hangt uiteraard met de eerste samen. Kwaliteit kun en moet je organiseren. Vanuit de toegevoegde waarde voor de cliënt en zijn of haar naasten. Maar hoe doe je dat als professional, als team, als manager, als Raad van Bestuur of als Raad van Toezicht? Vanuit al deze perspectieven heb ik projecten gedaan en traingingen verzorgd.

Activiteiten zijn bijvoorbeeld:

 • Adviseur Kwaliteit Raad van Bestuur bij VG-organisatie Aveleijn. Advisering over de inrichting van een waardengestuurd en regelarm kwaliteitssysteem voor de organisatie. Kern hierin is de kwaliteit van de relatie tussen de cliënt (en verwanten) en de medewerker(s). De isntrumenten (waarderingsmetingen, reflectieve praktijk en interne audits) worden hierop aangepast.
 • Meten van patiëntervaringen in de CVA-keten: Via Ipads wordt een op de doelgroep afgestemde, kort cyclische methode voor het meten van patiëntervaring getest in 2 Nederlandse CVA ketens. In opdracht van Kennisnetwerk CVA NL.
 • Trainer Kwaliteit en veiligheid voor diverse organisaties, zoals: Nederlandse vereniging voor toezichthouders in de zorg, de Academie voor Medisch specialisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
 • Redacteur voor het Tijdschrift Kwaliteit en veiligheid in Zorg (KIZ). Samenstellen van Tijdschrift voor kwaliteitsmensen in de zorg en advisering bij het jaarlijks KIZ-congres.